Zápis z výboru 9. října 2012

Zápis z výboru 9. října 2012

25.10.2012 15:37  
Přítomni:
Vladimír Sedláček, Jiří Divila st., Roman Goldemund, Jakub Pleban, Michal Symerský,

Program:
1) Pohár mladých nadějí v termínu 25.11. 2012 - organizace
2) Soustředění reprezentace dorostu v termínu 21.- 23. 12.2012
3) Článek o Evropském poháru v Apatinu
4) Článek o přerovském turnaji na 180 HS
5) Vyhodnocení finančního krytí Evropského poháru v Apatinu
6) Žádost Městského infromačního centra o kulturních a společenských akcích v roce 2013
7) Oslavy 40 let výročí kuželny v Přerově
8) Nově instalovaná okna na kuželně
9) Plíseň v baru restaurace
10) Upoutávka na domácí zápasy
11) Informace o proběhlém Evropském poháru v Apatinu do Přerovských listů
12) Informace o poháru NBC.
13) Různé
ad 1) Pohár mladých nadějí bude v Přerově v termínu 25.11.2012 - ředitelem je Marek Navrátil, rozhodčí Jiří Divila st. a Vladimír Sedláček, bylo odsouhlaseno, že vedoucí družstev zajistí po 2 lidech podle časových propozic (termín 10.11.2012, zodp.Jiří Divila st.)
Roman Goldemund zajistí kontakt na zmenšování koulí pro mladší žáky (termín 28.10. 2012).

ad 2) Soustředění dorostu bylo v termínu 21. - 23. 12. 2012 ČKA potvrzeno. Dle sdělených informací ČKA se zúčastní 24 dětí + 6 dospělých, Jakub Pleban zjistí možnosti ubytování na Strojaři včetně možnosti stravování. Ceny budou ještě upřesněny organizátorem. Vedoucí družstev zajistí po 1 člověku na technický dozor, trenér dorostu zajistí účast dorostenců při technickém dozoru i obsluze.

ad 3) Článek o Evropském poháru v Apatinu zajistí Vladimír Sedláček v rozsahu 1 stránky A4 do Kuželkářských listů. (termín: 28.10.2012)

ad 4) Článek o přerovském turnaji na 180 HS zajistí Jakub Pleban v rozsahu 1/2 stránky A4 do Kuželkářských listů. (termín: 28.10.2012)

ad 5) Předseda oddílu podal zprávu o finančním zabezpečení účasti našich žen na Evropském poháru v srbském Apatinu. Veškeré náklady na tuto akci byly pokryty dotacemi a sponzorským darem.

ad 6) Městskému informačnímu centru bude zpracován na základě jeho žádosti sdělení o kulturních a společenských akcích, které budou probíhat v roce 2013 na kuželně   zpracuje Jakub Pleban. (termín 28.10.2012)

ad 7) Oslavy 40 let výročí kuželny - proběhne pravděpodobně před zahájením sezony 2013/2014 - orientačně 24.-25.8.2013. V tomto termínu by mělo proběhnout divácky atraktivní exhibiční utkání s mezinárodní účastí.

ad 8) Okna - seřízení Vladimír Sedláček, parapety zakoupí a osadí Roman Goldemund termín: do 31.10.2012. Faktura bude poslána na Spartak. Na šatně č. 10 - dodělá Roman Goldemund lišty. (termín do 31. 10. 2012).

ad 9) V restauraci v baru od zatečeného svodu se musí pořešit plíseň - oškrábat, ošetřit savem, natřít, obložit, domluvit se s provozovatelkou restaurace na tom co udělá sama či to mám udělat my. (termín do 31. 10. 2012).

10) Upoutávky na domácí zápasy budou vyvěšovány na kuželně u schodiště a také u vchodu do restaurace.
 
11) Krátká informace o Evropském poháru v Apatinu bude dodána do redakce Přerovských listů (termín 31. 10. 2012).
 
12) Proběhla krátká diskuze ohledně nasazování držstev mužů do poháru NBC. Bylo konstatováno, že toto je v kompetenci ČKA.

Různé: - Bylo schváleno zveřejnění informace o náboru nových dětí do dorostu (v Přerovsku, Přerovských listech či v kabelové televizi).

Zapsal Michal Symerský

Všechna práva vyhrazena mně a všem které mám rád. A že jich zas až tolik není.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode