26. 4. 2011 Zápis ze schůze výboru kuželkářského oddílu Spartaku Přerov konané dne 26. dubna 2011 od 18:00 hodin na kuželně

 

ZÁPIS

ze schůze výboru kuželkářského oddílu Spartaku Přerov konané dne 26. dubna 2011 od 18:00 hodin na kuželně

 

Přítomni: - Ing. Vladimír Sedláček, Ing. Michal Symerský, Jiří Divila st., Stanislav Beňa, Roman Goldemund, Jiří Hradílek, Kateřina Fajdeková,

 

Program schůze:

1.         Přihlášky na ligu a zhodnocení letošní sezony
2.         Finále ČKA v Přerově
3.         Doprovody a zajištění účastníků na MČR jednotlivců
4.         Evropský pohár: ženy
5.         Turnaj v Přerově
6.         Zavření kuželny a opravy
7.         Tréninky v nové sezoně
8.         Dorost
9.         Finance a vyúčtování sezony

10.      Různé

 

K bodu 1.

-       Přihlášky na ligové soutěže do 10. května 2011 zajistí Marek Navrátil.

-       Přihlášky do nižších soutěží – informace o termínu zajistí Michal Symerský (termín: ihned).

-       Schválena přihláška dorostenců na kvalifikaci. (Marek Navrátil, termín: ihned).

-       Ekonom oddílu Jiří Divila zajistí zaplacení startovného ve všech soutěžích v příštím ročníku.

-       Letošní systém byl hodnocen jako dobrý. Vedoucím družstev se ukládá, aby předsedovi poslali elektronicky hodnocení proběhlé sezony (termín: 8. 5. 2011)

 

K bodu 2.

Pohár ČKA – finále: 4. – 5. června 2011

-       Úklid před touto akcí bude v pátek 3. 6. 2011 – každému družstvu se ukládá zajistit 2 lidi.

-       S žádostí o podporu (věcné ceny) bude osloven pivovar Zubr a město Přerov (zajistí M. Symerský a V. Sedláček v termínu 29. 5. 2011).

 

K bodu 3.

-       doprovody a zajištění účastníků na MČR jednotlivců – hráčům bude proplaceno startovné a cestovné vč. noclehu.

-       MČR dvojic Fajdeková a Strouhalová - hráčkám bude proplaceno startovné, i cestovné.

 

 

K bodu 4.

-       Požádat město Přerov o finanční příspěvek na Evropský pohár žen  - předseda oddílu zajistí, aby žádost podal TJ Spartak (termín 31. 5. 2011).

 

K bodu 5.

-       Turnaj v Přerově bude poslední týden v srpnu a první týden v září.

-       Registrovaní na 180 HS a neregistrovaní na 90 HS. Podrobnosti budou dořešeny na příštím výboru.

 

K bodu 6.

-       15. 6. 2011 do 31. 7. 2011 přestávka a uzavření kuželny.

-       Správce kuželny R. Goldemund zjistí náklady na výměnu náhozových desek a odrazových gum v prostorech dopadlišť (termín 31. 5. 2011).

-       Dále prověří náklady na úpravu sociálních zařízení v prostorách restaurace

-       Na základě těchto nabídek bude jednáno se Spartakem ohledně financí

-       Zatékání do kuželny – předseda oddílu zajistí posouzení odborníkem (termín 31. 5. 2011)

-       V. Sedláček zajistí výrobu druhého okna v prostorech klubovny (T: 30.7.11)

-       Probíhají jednání ohledně možnosti výměny všech oken na kuželně a loděnici v rámci podaného společného programu z prostředků ROP.

 

K bodu 7.

-       tréninky v příští sezoně začnou od 1. 8. 2011.

 

K bodu 8.

-       Výbor vzal na vědomí zprávu trenéra dorostu Stanislava Beni – v současnosti je 6 dorostenců s výhledem nových 2 až 3 žáků. Náborová akce dorostu – bylo schváleno, že bude podán inzerát do Přerovských listů, s tím, že zájemci od 12 let mohou přijít na trénink dorostu každou středu od 17 do 18 hodin. (zajistí Michal Symerský, termín: 15. 5. 2011)

 

K bodu 9.

-       Ekonom oddílu J. Divila seznámil přítomné členy s hospodařením oddílu v loňské sezoně, Bylo vzato na vědomí.

-        

K bodu 10.

-       Každému družstvu bude proplacena účast na 1 turnaji (od měsíce srpna 2011).

-       Všem členům oddílu se ukládá šetřit s vodou a všemi energiemi z důvodu neutěšené ekonomické situace.

-       Vedoucí družstev prověří možnost získání hráčů do družstva muži A + jedné hráčky do družstva žen

-       od 9. 5. 2011 do 14. 6. 2011 budou tréninky jenom v úterý a ve středu.

 

 

 

Zapsal: Michal Symerský

Všechna práva vyhrazena mně a všem které mám rád. A že jich zas až tolik není.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode